ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด ในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดยดร.วณิชยา จรูญพงษ์ และ อาจารย์ปัญญา สาโสภา ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด ให้ผู้ป่วย COVID-19ที่ได้รับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักตัวที่บ้าน (OPSI) จำนวน 80 ชุด ประกอบด้วย ยาสมุนไพรยาจำเป็นพื้นฐาน เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้ว ปรอทวัดไข้แบบดิจิทัล อุปกรณ์ดูแลตนเองในพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการ “ราชภัฏอุดรธานีรวมพลังหนุนเสริมชุมชน รอดพ้น COVID-19” โดยมี นายอภิชาต แก้วชนะสาธารณสุขอำเภอสุวรรณคูหา คณะผู้บริหาร และบุคลากร ให้เกียรติเป็นประธานในการรับมอบ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และประธานอาสาสมัครสาธารณสุข ร่วมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจพร้อมทั้งมอบกล่องพารอดให้แก่ประชาชนกลุ่มดังกล่าว ในเขตพื้นที่อำเภอสุวรรณคูหา

Skip to content