กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์และค่าบริการตรวจวิเคราะห์ทดสอบ ห้องเครื่องมือกลาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์-เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือและค่าบริการตรวจวิเคราะห์.

>> โหลดเอกสาร <<<

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์-เรื่อง-กำหนดอัตราค่าบริการเครื่องมือและค่าบริการตรวจวิเคราะห์.
Skip to content