ข่าวกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวาย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

126

วันที่ 27 กรกฎาคม 2560  เวลา 07.00 น.  ณ หอประชุมอาคารกิจกรรมนักศึกษา  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 66 รูป จากวัดโนนสว่าง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 65 พรรษา  วันที่ 28 กรกฎาคม 2560

เวลา 08.00 น. เป็นพิธีการทางศาสนา  เริ่มจากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล โดยพระครูพิพัฒน์วิทยาคม (เจริญ ฐานยุตฺโต)  ประธานฝ่ายสงฆ์  และเจริญน้ำพระพุทธมนต์ให้แก่ผู้เข้าร่วมในงาน

เวลา 09.00 น.  ผศ.ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  ได้นำคณะผู้บริหาร อาจารย์  บุคลากร เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา  ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  ประธานเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ  ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์  ประธานนำกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ  ถวายพระพรชัยมงคล  จากนั้นเป็นขับร้องประสานเสียงเพลงสรรเสริญพระบารมี โดยนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  , การขับร้องบท เพลงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  โดยศิลปิน นกน้อย อุไรพร และน้องแป้ง เสียงอีสาน – สมจิตร บ่อทอง – รุ่งนภา เพชรอุบล, การขับเสภาเฉลิมพระเกียรติ  โดยนายมงคล  ประทุมพล นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์

ภายหลังเสร็จพิธีถวายราชสักการะ  เป็นการเปิดนิทรรศการสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร และการลงนามถวายพระพร   ชมการแสดงความสามารถวาดภาพพระอิริยาบถ และพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สำนักวิชาศึกษาทั่วไป และศิลปิน