ข่าวกิจกรรม

การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ม่วงปฐม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นประธานเปิด การประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นการเริ่มต้นของความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวและมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ณ ห้องประชุม ชั้น ๘ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
30696_o25352 25358  253112 2529974 2531097 2531104 2531107

เข้าชมรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/pg/sciencesudru/photos/?tab=album&album_id=882759398540639