ประกาศการประกวดราคาจ้างงานพ่นฉนวนพียูโฟม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานพ่นฉนวนกันความร้อนพียูโฟมหลังคาตึก SCB ๑,๒,๓ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)

ไฟล์ประกาศ

แบบรูปรายการงานพ่นฉนวนพียูโฟม

แบบ-ปร.4-5-6พ่นฉนวนพียูโฟม

แบบฟอร์ม-ปร.4-5-6

แบบ-บค-01 และงานพ่นพียูโฟม

Skip to content