ข่าวประชาสัมพันธ์

Science Academic Seminar วันพุธที่ 4 กันยายน 2556

สัปดาห์หน้าจะเป็นการสัมมนางานวิจัยโดย ดร.สุภาดา เจริญสวัสดิ์ ขอเรียนเชิญอาจารย์ที่สนใจ เข้าร่วมฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันค่ะ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสามารถลงชื่อได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์

1312_n