กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 (SCB 1) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สามพร้าว ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล รองอธิการบดี กล่าวเปิดกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Science Open House) ปีการศึกษา 2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่นดร.อภิรักษ์ ลอยแก้ว คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงานว่า กิจกรรมในวันนี้จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้กับผลงานที่ชนะเลิศการประกวดผลงานภายใต้โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น (โครงการ S2S) ประกอบด้วย 2 กิจกรรม คือ 1) กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ (S2S Excellent Projects) ซึ่งมีโครงงานที่เข้าร่วม จำนวน 58 โครงงาน จาก 20 โรงเรียน โดยมีโครงงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับดีเด่น จำนวน 6 รางวัล รางวัลชมเชย 4 รางวัล และ 2) กิจกรรมการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้อง ปฏิบัติการโรงเรียน (S2S-ESPreL) โดยมีโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 โรงเรียน และมีโรงเรียนที่มีผลการดำเนินงานในระดับดีเด่น จำนวน 6 โรงเรียน นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ (Science Open House) ประจำปี 2565 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อแนะนำข้อมูลด้านต่างๆ ของหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์ เป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เปิดทำการสอนในคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณบดี และผู้บริหารคณะต่างๆ ผู้อำนวยการสถาบัน สำนักในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และหน่วยศึกษานิเทศก์เทศบาลนครผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี หนองบัวลำภู และบึงกาฬ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณาจารย์ และนักเรียน คณะครูและนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ Microsoft Team และFacebook live

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

TH|EN