ข่าวกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์

ข่าวสารที่เกี่ยวกับ กิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้น ภายในคณะ

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite ตรวจ Atk ก่อนเข้าอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของทาง จ.อุดรธานี

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก …

คณะวิทยาศาสตร์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน Onsite ตรวจ Atk ก่อนเข้าอาคารเรียน ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 ของทาง จ.อุดรธานี Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย NCST R2R2022

National Conference on Science …

การประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีและการประชุมวิชาการระดับชาติงานประจำสู่งานวิจัย NCST R2R2022 Read More »

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08. …

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น Read More »

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูลเป็นสุข รองอธิการบดี ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด จำนวน 30 ชุด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 256 …

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูลเป็นสุข รองอธิการบดี ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด จำนวน 30 ชุด Read More »

Skip to content