ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565ชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ได้เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งเเวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม จ.กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากผลการดำเนินกิจกรรมของปีการศึกษา 2563 ผลการดำเนินงานของชมรมฯอยู่ในระดับทอง 🏆 พร้อมกันนี้ภายในนิทรรศการ นักศึกษาของชมรมฯได้นำเสนอผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งเเวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย ปี 2564 ต่อประธานและคณะผู้บริหาร ณ โรงแรม ฮาโมนี่รีสอร์ท แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี ขอขอบคุณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งเเวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวลด้อม💚ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฯและขอขอบคุณสำหรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับทอง🏆✨ที่ได้รับ ในครั้งนี้ และขอขอบคุณอาจารย์กฤษฎา นามบุญเรือง Ole Kris อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมที่เป็นกำลังขับเคลื่อนและผลักดันนักศึกษาในการดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอทางสาขาวิชาสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับชมรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ได้รางวัลอันทรงเกียรตินี้ด้วยค่ะ#PRTeamEnviUDRU#มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี#คณะวิทยาศาสตร์#udru. #sciudru#สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

TH|EN