จดหมายข่าว

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น

วันที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 08. …

กิจกรรมเปิดบ้านคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2565 และพิธีมอบรางวัลโครงการพัฒนาทักษะเชิงวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมรุ่นเยาว์ในการพัฒนาท้องถิ่น Read More »

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับส …

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 Read More »

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูลเป็นสุข รองอธิการบดี ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด จำนวน 30 ชุด

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 256 …

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นำโดย ดร.วิบูลเป็นสุข รองอธิการบดี ลงพื้นที่มอบกล่องพารอด จำนวน 30 ชุด Read More »

Skip to content