ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

ข่าวที่เกี่ยวการจัดชื้ออุปกรณ์เครื่องมือและจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจวัดสมรรถภาพปอด จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดปฏิบัติการเตรียมเนื้อเยื่อ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศชนิดอัตราการไหลสูงและต่ำอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะกสนเสนอราคา-ชุดสกั …

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดสกัดน้ำมันหอมระเหย จำนวน ๔ ชุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดค่าการนำไฟฟ้าและอุณหภูมิแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยา …

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องล้างโดยใช้คลื่นความถี่สูง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง Read More »

Skip to content